Hos Origins er vi engagerede i vores planet og de mennesker, der lever på den. Og vi har et ansvar for at respektere verden omkring os, så den også er der for de fremtidige generationer. Det betyder: Vores produkter fremstilles ved hjælp af en kombination af vedvarende ressourcer, vindkraft og miljøvenlige produktionsmetoder. og vi anvender genbrugsmaterialer så ofte, det kan lade sig gøre.  Det har resulteret i, at Origins allerede har plantet, hvad der svarer til 1,25 millioner træer.

Vi mener, at en måde at mindske forurening på er ved at øge effektiviteten og spilde færre ressourcer. Det kan også forbedre den generelle sundhedstilstand, hvilket kan give en mere produktiv arbejdsstyrke. Derfor har Origins' produktionsfaciliteter indført miljøstyringssystemer, der lever op til kravene fra International Organization for Standardization (ISO). De er skabt for at forbedre vores miljømæssige resultater og undgå eller reducere negativ miljømæssig påvirkning med tiden.

Vores æsker er fremstillet af 80 % FSC-certificeret (Forest Stewardship Council) karton og 50 % genbrugsfibre. Kartonen fremstilles ved hjælp af vind- eller vandkraft, dvs. vedvarende energikilder. På et år bruger Origins ca. 139.428 kg af dette papir i stedet for nye fibre. Dermed bevarer vi 1.475 træer til fremtiden, sparer 2.849.194 liter spildevand og sparer 1.104.683.807 KJ energi. Og vi undlader at udlede 61.934 kg drivhusgasser netto.

I USA er Origins gået sammen med Community Energy Inc. om at købe vindkraft for at mindske den elektricitet, der bruges i Origins-forretningerne i Nordamerika.  Vindenergi er en naturlig, uudtømmelig energikilde, der ikke kræver brændstof, og som ikke forurener. Ved at købe vindkraft til brug i Origins-forretningerne, bruger vi mindre elektricitet fra elnettet. Dermed opnår vi en CO2-reduktion, der svarer til at plante 788.589 træer eller fjerne 825 biler fra vejene. Og ved at hjælpe med at finansiere fremstillingen af flere turbiner sammen med Community Energy, der leverer energi til Origins' produktion, opnår vi en yderligere CO2-reduktion svarende til at plante 61.562 træer eller årligt at undlade at køre 1.269.114 kilometer i bil.

Origins er blevet anerkendt som én de 30 bedste virksomheder af USAs Environmental Protection Agencys Green Power Partnership på grund af vores køb af 100 % grøn energi. I alt løber disse køb op i mere end 3 milliarder kilowatt-timer (kWh) om året.Vores produkter transporteres i genbrugspapkasser, og vi genbruger pakkematerialer, når det er muligt. Vi bruger ikke flamingo eller andre PVC-produkter (Polyvinylchloride) i vores pakkematerialer.Og vi søger fortsat efter nye og alternative måder til at anvende jordens naturlige ressourcer intelligent, ansvarligt og med respekt.